Visie

De context waarin organisaties vandaag de dag opereren veranderen continu en snel. Verwachtingen van klanten, van aandeelhouders maar ook van medewerkers ten opzichte van het bedrijf zijn anders geworden. De complexiteit, snelheid en veranderende eisen vragen een andere inrichting van een organisatie om effectief te kunnen blijven opereren en succesvol te zijn. Medewerkers zijn daarnaast, meer dan 20 tot 30 jaar geleden, steeds meer op zoek naar leuke, nuttige banen, en zoeken zingeving en authenticiteit in hun carrière.

Door deze voortdurend veranderende context is de verbinding tussen de business en HR essentieel. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in persoonlijke drijfveren en motieven en het talent van mensen in verbinding te brengen met de kernideologie en strategie van de organisatie. Immers gelukkige mensen creëren succesvolle organisaties en halen excellente resultaten. En succesvolle organisaties trekken weer de beste mensen aan.

Wie goede oplossingen voor klanten wil creëren moet bovendien beschikken over een divers team van mensen met een breed spectrum aan leiderschapskwaliteiten. Juist diversiteit in achtergrond, kwaliteiten en sekse zorgt voor creatievere en effectievere oplossingen. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat bedrijven met meer diversiteit in de top eveneens een betere financiële performance leveren.

De persoonlijke ontwikkeling van medewerkers én leiders in de organisaties moeten eveneens meer aandacht krijgen. Aan de ene kant hebben bedrijven breed georiënteerde en ontwikkelde leiders nodig, die afgezien van intellectuele (IQ), ook beschikken over emotionele (EQ) en spirituele (SQ) kwaliteiten. Daarnaast gaan medewerkers en leiders ook zelf steeds meer op zoek naar bedrijven die flexibiliteit en ontwikkeling van hun leiderschapskwaliteiten tot prioriteit hebben verheven.

Doordat de context waarbinnen bedrijven functioneren continu en snel verandert, is een andere organisatie-inrichting een vereiste. Een met breed georiënteerde en gekwalificeerde leiders en meer diverse teams die technologische ontwikkelingen benutten, zich goed en continu kunnen aanpassen en zodoende effectiever zijn voor hun klanten, hun medewerkers en hun aandeelhouders.